حرفی برای تمام فصول

و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر؟

صد و هفتاد و هفت

بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحیمِ

إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُوا بَِایَاتِنَا وَ اسْتَکبرَُوا عَنهَْا
لَا تُفَتَّحُ لهَُم أَبْوَابُ السَّمَاء
آن‌ها که آیات ما را تکذیب کردند و نسبت به آن تکبّر ورزیدند
درهای آسمان برایشان گشوده نمی‌شود.
...
دردناک است
این‌که درِ آسمان به رویِ آدم بسته بشود.

   + مریم روستا ; ۳:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
comment نظرات ()

صد و هفتاد و شش

بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحیمِ

و لهُم فیها اَزواجٌ مطهّره
و در آن‌جا همسرانی پاک خواهند داشت...
...
وقتی از میانِ همه‌ی ویژگی‌های همسرانِ بهشتی، قرآن، «پاکی» و «طهارت»شان را به رخ می‌کشد.

مشابه این عبارت را به جز در آیه 25 سوره بقره، می‌شود در آیات 15 آل عمران و 57 نساء، دید.

   + مریم روستا ; ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ; ۸ امرداد ۱۳٩۱
comment نظرات ()

صد و هفتاد و پنج

بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحیمِ

و خلَقناکُم ازواجاً
و شما را جفت آفریدیم.
.
بنایِ خلقت آدمی بر زوجیت است.
آدم برای فردیّت و تنهایی خلق نشده.

   + مریم روستا ; ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ; ۸ امرداد ۱۳٩۱
comment نظرات ()

صد و هفتاد و چهار

بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحیمِ

... و قالوا لا تنفروا فی الحرّ
قُل نارُ جهنّم اشدّ حرّاً
... و گفتند توی گرما (برای جهاد) بیرون نروید.
بگو؛ گرمای آتش جهنّم سخت‌تر است.
.
و گفتند؛ این روزهای گرمِ بلندِ تابستان و روزه؟
بگو: ...

   + مریم روستا ; ٩:٤٩ ‎ق.ظ ; ٤ امرداد ۱۳٩۱
comment نظرات ()